Επαφή

ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΑΤΖΗΣ

ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Καπορδέλη 15   Τ.Κ. 30300
Ναύπακτος

GREECE

Τηλ. 26340 29512 & 6977983797

email : kaland62@hol.gr